/home/users/yamahazamosc/public_html/ncms/res/content/default.inc.php

Szkraby i Muzyka (SiM)

Zabawy ruchowe przy muzyce dla dzieci pomiędzy 18 miesiącem a 4 rokiem życia.

Radość wspólnej nauki - to pierwszoplanowe hasło programu rozwojowego "Szkraby i Muzyka" przygotowanego specjalnie dla dzieci w wieku od 1,5 do 4. roku życia. W okresie tym rozwój dziecka przebiega błyskawicznie. Dzieci uczą się panować nad swoim ciałem, wykonywać ruchy "ciężkie" i "delikatne", zwiększa się ich samodzielność. Następuje szybki rozwój mowy. Dzieci w zabawach zaczynają naśladować świat dorosłych i szukają kontaktu z rówieśnikami.

 

Program "Szkraby i Muzyka" wspiera ten dynamiczny rozwój.


Śpiew, taniec, ruch, słuchanie, wykonywanie prac plastycznych i muzykowanie - w ten sposób odwołujemy się do intelektualnych i muzycznych  uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku. Rozbudzamy jego CIEKAWOŚĆ, WYOBRAŹNIĘ oraz TWÓRCZE MYŚLENIE, czyli siły kształtujące zdolności i talent dziecka..

Raz w tygodniu, grupa 8-10 małych Szkrabów i ich rodziców spotyka się z Ośmiorniczką Krakim, maskotką programu. Każda lekcja poświęcona jest odrębnemu tematowi (zaczerpniętemu z codzienności dzieci i związany z porami roku), który przewija się przez cały czas trwania zajęć. Poprzez śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, muzyczne opowiadania oraz zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych następuje naturalne wprowadzenie muzyki do świata dziecka. Główny punkt ciężkości położony jest na rozwijanie muzycznej wyobraźni i wrażliwości oraz radości ze wspólnego muzykowania. Różnorodność wykorzystywanych technik i narzędzi wspiera proces nauczania. Jako aktywni uczestnicy zajęć będą mogli Państwo obserwować, w jaki sposób Wasze dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie i zabawa wpływają bardzo korzystnie na językowy rozwój dziecka, a wspólne "działanie" wzmacnia więzi między rodzicami i dziećmi. Ale przede wszystkim sprawia ogromną radość! Materiały wykorzystywane na zajęciach (książeczki z obrazkami, zeszyty dla rodziców i płyty CD) na pewno zainspirują Państwa do wspólnej zabawy z dzieckiem także w domu.

 

Siła muzyki
- cel przewodni:

 

Przewodni cel kształcenia muzycznego: muzyka jest językiem
Muzyka:

 • dzieci i rodzice zdobywają kompetencje muzyczne
  ("słuchanie => śpiewanie => granie"),
 • wspiera rozwój mowy, wyobraźnię oraz werbalną zdolność wypowiadania się,
 • jest medium komunikacyjnym - pobudza i kształtuje słuch muzyczny oraz    wzmacnia kompetencje językowe dziecka (dodatkowo dzieci i rodzice    zdobywają kompetencje muzyczne),
 • jest aktywnie przetwarzana przez szkraby, które rozwijają muzyczne    zdolności antycypacji (przewidywania).

Wiek uczniów:

 

dzieci pomiędzy 18 miesiącem a 4 rokiem życia,
w towarzystwie jednego z opiekunów

 

Osób na grupę:

 

od 5 do 10 dzieci wraz z ich rodzicami

 

Czas nauki:

 

raz w tygodniu, po 45 minut przez ok. 2,5 roku (30 miesięcy)

 

Materiały:

 

3 podręczniki z obrazkami (Lato, Jesień, Zima)
3 płyty kompaktowe z piosenkami oraz muzyką klasyczną i instrumentalną, która daje dzieciom i całej rodzinie wgląd w różne style muzyczne - od baroku poprzez klasykę do romantyzmu i muzyki pop

 

Elementy zajęć:

 

Tematy z życia codziennego związane z określoną porą roku, "wizualizowanie" ilustracji z podręczników, śpiewanie piosenek, deklamowanie lub odgrywanie wierszyków, słuchanie muzyki z różnych epok i stylów muzycznych, zabawy sceniczne, taniec, rytuały, inne formy sztuki (m.in.: plastyka).

 

Treść zajęć:


 • oglądanie obrazków i słuchanie historyjek odwołujących się do różnych    sytuacji dnia codziennego, które przekazują wiedzę o otaczającym świecie;
 • śpiewanie piosenek, przy których wykonuje się jednocześnie określone    czynności;
 • słuchanie wierszyków i powiedzonek, którym towarzyszą różne zabawy;
 • słuchanie "odpowiedniej" muzyki klasycznej oraz instrumentalnej, działającej na wyobraźnię małych dzieci;
 • realizowanie różnych form plastycznych: malowanie, wycinanie, naklejanie;
 • wprowadzanie muzycznych zabaw ruchowych oraz rytmicznych tańców;

Korzyści z zajęć:

 

Po ukończeniu programu "Szkraby i Muzyka" dzieci:

 • znajdują przyjemność w samodzielnym zajmowaniu się muzyką,
 • posiadają umiejętności wypowiedzi muzycznej - zarówno samodzielnie, jak i członek zespołu,
 • mogą śpiewać piosenki z właściwą intonację; są w stanie zaśpiewać    solmizacyjnie różne motywy muzyczne ze słuchu, jak i pamięci,
 • mogą antycypować (przewidywać) muzykę i rozpoznawać formy oraz    rozwinęły wyczucie jej zastosowania, uzyskały pewne wyczucie pulsu,
 • dysponują pewnym wyczuwaniem zależności dominanty i toniki,
 • umieją rozpoznawać "pytanie i odpowiedź" w melodiach i samodzielnie je    stosować,

Pozostałe informacje:

 

Szkraby i Muzyka to zajęcia:

 • wspierające rozwój mózgu dziecka oraz stymulujące rozwój jego zmysłów,
 • rozwijające pamięć dziecka oraz powodujące wzrost kreatywności i    zapamiętywania,
 • wzmacniające zdolność koncentracji oraz przyswajania wiedzy,
 • poprawiające orientację przestrzenno - czasową,
 • ułatwiające naukę czytania, a także wspomagające proces nauki języków,
 • rozwijające zachowania społeczne (inteligencja społeczna).

Halo Kraki!

W ten sposób kilkoro Szkrabów ze swoimi Rodzicami wita się z naszą zieloną maskotką: ośmiorniczką Kraki. Każdego tygodnia przerabiany jest temat związany z otaczającym maluchy światem, np. placem zabaw, zabawkami, świętami i uroczystościami, przyrodą i zwierzętami, ulicą, domem, posiłkami, własnym ciałem itp. Do tego tematu uczymy się piosenki, opowiadania, wiersza i słuchamy instrumentalnego utworu muzycznego. Poza tym majsterkujemy, wykonujemy zabawy ruchowe i uczymy się wydobywać dźwięki z prostych instrumentów muzycznych (trójkąt, tamburyno, marakasy).

Nauka ...

... odbywa się w pomieszczeniu zaadaptowanym na potrzeby małych dzieci, zapewniającym im dużą swobodę ruchu. W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne przedmioty: od keyboardu po instrumenty rytmiczne, od książeczek z obrazkami po urządzenia Hi-Fi, od przedmiotów codziennego użytku po zabawki - wszystko jest na miejscu, aby uczynić naukę bardziej zajmującą i interesującą. Każdy Szkrab otrzymuje pięknie ilustrowaną książeczkę z tekstami i nutami, płytę kompaktową ze wszystkimi piosenkami, które w książeczce zostały zilustrowane, kolejną płytę kompaktową z utworami instrumentalnej muzyki poważnej (odpowiadającymi ilustracjom w książeczce), broszurkę dla rodziców i osób towarzyszących.

 

Fakty:

 

1) Pięćdziesiąt procent zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia. Podczas tych lat tworzą się drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność uczenia się.
2) Muzyka jest nie tylko czynnikiem odprężającym i wprowadzającym umysł dziecka w stan najbardziej sprzyjający nauce, lecz również jest nośnikiem, dzięki któremu informacje wpływają do pamięci dziecka efektywniej (także naszej).
3) Rodzice poprzez swoje zachowanie mogą znacząco wpłynąć na muzyczną edukację swojego dziecka.
Edukacja muzyczna jest sprawą rodzinną!.

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Wasze dziecko do udziału w bezpłatnej lekcji próbnej.
Po lekcji chętnie zaprezentujemy Państwu kolejne korzyści z uczestnictwa Waszego niemowlaka w Programie oraz odpowiemy na interesujący Państwa temat.

(Zajęcia dla dzieci Zamość, Zajęcia dla Maluchów Zamość, Szkraby, Zajęcia muzyczne Zamość)