/home/users/yamahazamosc/public_html/ncms/res/content/default.inc.php

Dźwiękoludki (JMC)

Elementarne wychowanie muzyczne dla dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia.

P r o g r a m   j e d y n y   w   s w o i m   r o d z a j u !

"Języka uczymy się poprzez mówienie, a muzyki - poprzez śpiewanie".

Tym hasłem zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do uczestnictwa w programie nauczania jedynym w swoim rodzaju. Zajęcia rozwijają elementarne zdolności muzyczne dziecka, uczą świadomego słuchania, śpiewania i grania na instrumentach klawiszowych. Rozwijają nie tylko muzykalność dziecka, ale także jego inteligencję!

Nauka gry na instrumencie rozwija czynność mózgu. Uczy mózg nowych wzorców i pobudza szerokie obszary kory mózgowej.

Poprawia myślenie, rozumowanie i kreatywność.

W tym wieku słuch u dzieci rozwija się w zadziwiająco szybkim tempie, co jest pomocne w przeprowadzaniu ćwiczeń z zakresu śpiewu sylabami solfeżowymi, ćwiczeń rytmicznych, a także  przy słuchaniu muzycznych fantazji, wspieranych muzyką repertuarową. Podczas zajęć dzieci zapoznają się  dodatkowo z notacją muzyczną. Instrumenty klawiszowe pełnią rolę narzędzi wspierających kształcenie słuchu. Zajęcia wspomagane są płytami CD, które towarzyszą dzieciom także w domu.

Rodzice to naturalny składnik otoczenia dziecka. Jeśli biorą udział choćby tylko częściowo w pierwszych muzycznych krokach swoich dzieci, świadczy to o tym, jak dużą wagę przykładają do muzycznego rozwoju ich dziecka. Zniesiony zostaje podział między szkołą a domem, a muzykowanie ma swoją kontynuację w domu i staje się codziennością. To jest gwarantem fantastycznych efektów w rozwoju dziecka


Siła Muzyki
- cel przewodni:

 

Przewodni cel kształcenia muzycznego: muzyka staje się językiem


Program:

  • metodyczne trzy kroki z programu Szkraby i Muzyka: "słuchanie  =>    śpiewanie => granie" zostają rozszerzone o czynności czytania i pisania;

  • pozwala uzyskać elementarne wychowanie muzyczne (dzięki  obecności    rodzica na lekcji, systematycznej pracy w domu oraz  materiałom    dydaktycznym wspomagającym proces kształcenia);

  • rozwija muzyczną zdolność słuchową (kształcenie słuchu absolutnego);

  • przygotowuje do gry na instrumencie klawiszowym;

  • jest bardzo dobrą podstawą do rozpoczęcia nauki na jakimkolwiek innym    instrumencie (dzięki uzyskanym kompetencjom muzycznym przez dziecko).Wiek uczniów:


dzieci od 4. do 6. roku życia


UWAGA ! - dzieci rozpoczynają naukę tylko w wieku 4 lat


Osób na grupę:


od 4 do 10 uczestników
każde dziecko uczestniczy w zajęciach z jednym z rodziców!


Czas nauki:


raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2 - 2.5 roku


Elementy zajęć:


granie na instrumencie (repertuar, zabawy keyboardowe, harmonizowanie), fantazja, śpiewanie piosenek, solfeż (ćwiczenia, akordy, melodie-spoty), ścieżka rytmiczna, teoria muzyki.


Materiały:


4 podręczniki "Dźwiękoludki" (cz. 1-4), zawierające zarówno materiały  repertuarowe, jak i ćwiczenia przygotowujące do pisania nut;
4 płyty kompaktowe (CD) z akompaniamentami do utworów repertuarowych i playbacki do piosenek;
płyty (CD) z nagranymi piosenkami do programu;
płyty (CD) z nagranymi ćwiczeniami solfeżowymi oraz  specjalnie opracowany materiał nutowy dla rodziców do pracy w domu;
teksty piosenek;
przewodnik po programie dla rodziców;
tabliczka magnetyczna z namagnesowanymi nutkami,
teczka "Dźwiękoludka" na powyższe materiały.


Treść zajęć:


wspieranie kreatywności dziecka;
elementarne kształcenie muzyczne;
podstawy gry na instrumencie klawiszowym - keyboard (zabawy keyboardowe, repertuar, harmonizowanie), w tym:
=> rozwijanie ekspresyjnej umiejętności grania,
=> rozwijanie umiejętności słuchania,
=> rozwijanie słuchu harmonicznego;
śpiewanie na sylabach solmizacyjnych (solfeż);
kształcenie śpiewu ekspresyjnego /śpiewanie jako element nauki gry/;
rozwijanie poczucia rytmu (ścieżki rytmiczne);
świadome interpretowanie muzyki - umiejętność czytania zapisów nutowych.


Korzyści z zajęć:


Pod koniec realizacji programu dzieci są mniej więcej w wieku 6.5 lat i są w stanie:  • samodzielnie rozpoznawać sekwencje dźwieków oraz zaśpiewać je na    absolutnych sylabach solmizacyjnych,

  • naśladowczo odtwarzać sekwencje dźwięków w ramach kompozycji muzycznej (np. tempo, dynamika, frazowanie, intonacja, rytmika),

  • powiązać zapis nutowy w kluczu wiolinowym i basowym z  wewnętrznym    wyobrażeniem dźwięku i śpiewnie artykułować te dźwięki zgodnie z    nazwami nut,

  • zagrać na instrumencie klawiszowym na dwie ręce prostą kadencję  (I-IV-V-I)    w trzech tonacjach dur i dwóch tonacjach moll i/oraz samodzielnie zagrać    proste melodie;
   oraz

  • osiągają bardzo dobrze rozwiniętą muzyczną zdolność słuchową,

  • potrafią czytać nuty w kluczu wiolinowym i basowym,

  • umieją śpiewać z nut, samodzielnie harmonizować melodię i akompaniować    do melodii w tonacji dur i moll z prostą kadencją,
Pozostałe informacje:


Program ...

... obok gry na instrumencie klawiszowym, kładzie nacisk na ćwiczenia w śpiewaniu solfeżu,

... rozwija nie tylko muzykalność dziecka, ale także inteligencję; pomaga wykorzystać wzrastające możliwości intelektualne i potencjały, ujawniające się na poszczególnych etapach rozwoju psychologicznego dziecka;

... kładzie nacisk nie tylko na elementarną edukację muzyczną, ale także na umiejętność współpracy w grupie (rozwija umiejętności słuchania, liczenia się z innymi, empatię).

Instrument klawiszowy ...

... w elementarnym wychowaniu muzycznym pedagogiki YAMAHA należy do  podstawowego wyposażenia zarówno na zajęciach, jak i w domu. Z reguły  jest to keyboard, w niektórych przypadkach pianino.

... jest narzędziem do nauki w celu zabezpieczenia tego, co zostało  usłyszane i co było uprzednio śpiewane na sylabach solmizacyjnych.

... pozwala poznać i zaprezentować trzy parametry muzyki: melodię, rytm i  harmonię, a tym samym całościowo poznać procesy muzyczne.

... nie służy na tym etapie nauce techniki gry na instrumencie klawiszowym, lecz wspiera rozwój słuchu


Fakty:


1)  Dzieci,  które bardzo wcześnie miały kontakt z muzyką - zwłaszcza jeżeli chodzi o  grę na instrumentach klawiszowych - są z reguły bardziej inteligentne od dzieci, które nie miały takiej szansy;
2) Wcześnie rozpoczęte zajęcia muzyczne wspierają rozwój potencjału  intelektualnego dziecka. Dodatkowo gra na instrumentach klawiszowych w  znaczący sposób poprawia zdolności abstrakcyjnego myślenia i przyczynia  się w dużym stopniu do rozwoju zdolności matematycznych. Wzbogaca także intelekt, zdolności motoryczne, koordynację ruchową, percepcję zmysłową i zdolność koncentracji.
3) Intensywne zajmowanie się muzyką kształtuje cenne cechy osobowości i  sposoby zachowania, takie jak: wytrwałość, systematyczność, wiarygodność, wrażliwość, pewność siebie, zdolność koncentracji. Poszerzają również zakres doświadczeń i prowadzą do wyrobienia umiejętności samooceny.
4) Słuch muzyczny można wykształcić w dziecku do szóstego roku życia, potem trudno jest osiągnąć dobre rezultaty.
5) Rodzice poprzez swoje zachowanie znacząco wpływają na muzyczną edukację swojego dziecka.

Edukacja muzyczna dziecka jest sprawą rodzinną!.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej lekcji próbnej oraz chętnie porozmawiamy na interesujący Państwa temat.

(Zajęcia dla przedszkolaków Zamość, Dźwiękoludki Zamość)