/home/users/yamahazamosc/public_html/ncms/res/content/default.inc.php

Cudowny Świat Muzyki (CSM)

Spontaniczne muzykowanie dzieci w wieku od 4 do 6 lat na zajęciach grupowych w miłej, bezstresowej atmosferze.

Muzyka jest częścią naszego życia i środowiska. Dla większości stanowi ona najpiękniejsze tło świata, natomiast niektórzy dopiero u swoich dzieci widzą, jaki wpływ ma muzyka na nasze życie. Właśnie dziecięca osobowość jest w sposób istotny kształtowana przez środowisko muzyczne. Dzieci w ich naturalnym dążeniu do ruchu, reagują na muzykę spontanicznie i w sposób nieskrępowany. Wychowanie rytmiczne w wieku przedszkolnym polega na wykorzystaniu tej skłonności.

Program "Cudowny Świat Muzyki" jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4-go do 6-go roku życia. Przedszkolaki rozpoczynają wówczas w zabawach naśladować świat dorosłych. Program zajęć uwzględnia ową naturalną skłonność dzieci. Dostrzega w tym doskonałą możliwość do uczenia przez zabawę. Muzyka staje się naturalnym środkiem przeżywania świata przez dzieci.

Celem programu jest rozbudzanie u małych uczniów radości z kontaktu z muzyką i z samodzielnym oraz grupowym muzykowaniem. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala maluchom lepiej koordynować poszczególne części swojego ciała. Zdobywają one dodatkowo wiele nowych umiejętności ruchowych, od łatwych po skomplikowane. Wszystkie opisane wyżej elementy zabawy muzyczno-ruchowej, dzieci mogą opanować w trakcie dwu letniego kontaktu z programem "Cudowny Świat Muzyki". Oczywiście mile widziane, a wręcz pożądane jest zainteresowanie rodziców, przejawiające się aktywnym uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych razem ze swoimi dziećmi.

Programem dowodzimy jedną prawdę: "Każde dziecko jest muzykalne!"

 

Siła muzyki
- cel przewodni:

 

Przewodni cel kształcenia muzycznego: muzyka jako język

Muzyka i wspólne muzykowanie:
=> rozwija słuch muzyczny dziecka,
=> kształci głos,
=> wyrabia poczucie rytmu

 

Wiek uczniów:

 

dzieci od 4. do 6. roku życia

 

Osób na grupę:

 

od 5 do 8 osób

 

Czas nauki:

 

raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2 - 4 roku
(elastyczny czas edukacji, przeciętnie 2 lata)

 

Materiały:

 

2 książeczki z obrazkami, zawierająca teksty piosenek i wierszy (podręczniki szkrabowe "Lato" i "Zima");

2 zeszyty do ćwiczeń "Cudowny Świat Muzyki" ("Lato" i "Zima" - "drogowskazy" do nauki grania i śpiewania;
2 płyty kompaktowe (CD) z piosenkami i utworami do słuchania.

 

Elementy zajęć:

 

śpiewanie piosenek i melodii dodatkowych, solmizacja, obrazowa recytacja wierszy i historyjek, wizualizowanie elementów z podręcznika (zeszyt ćwiczeń), wspólne muzykowanie przy pomocy instrumentów perkusyjnych,  słuchanie muzyki z różnych epok i stylów muzycznych, zabawy sceniczne, taniec, zabawy ruchowo - rytmiczne, wprowadzenie terminów muzycznych i zapisu nutowego.

 

Treść zajęć:

 

ogólne kształcenie muzyczne;
śpiewanie piosenek (i melodii dodatkowych);
ogólne kształcenie słuchu w połączeniu z nazwami dźwięków oraz podziału wartości rytmicznych;
ogólne rozwijanie zdolności słuchowej i zrozumienia parametrów muzycznych;
podstawowe ćwiczenia solfeżu i głosu rytmicznego;
rozwijanie wyczucia rytmu i muzycznych środków wyrazu;
wspólne (grupowe) muzykowanie "na żywo"; 
wprowadzenie w świat gry na instrumentach perkusyjnych - podstawy;
wprowadzenie ogólnych podstaw zapisu nutowego (wizualizacja);

 

Korzyści z zajęć:

 

Witajcie w Cudownym Świecie Muzyki

To rzeczywiście jest inspirujące przeżycie: raz w tygodniu dzieci mają możliwość przebywania w "Cudownym Świecie Muzyki". Śpiewają, słuchają i muzykują. Podstawowymi celami programu są: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie głosu i wyrabianie poczucia rytmu. Wszystko to osiągamy dzięki śpiewaniu dziecięcych piosenek, zastosowaniu solmizacji (solfeżu) oraz poprzez wykorzystywanie różnych instrumentów perkusyjnych. Przygotowując się do zajęć z instrumentami muzycznymi dzieci najpierw uczą się je rozpoznawać,  następnie wspólnie muzykują w zespole. Oczywiście mile widziane, a wręcz pożądane, jest zainteresowanie rodziców przejawiające się aktywnym uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych ze swoimi dziećmi.

Zajęcia ...

... odbywają się w pomieszczeniu zaprojektowanym specjalnie dla dzieci, umożliwiającym swobodę ruchową na dużej przestrzeni. Różnorodne przedmioty wspomagające nauczanie - jak na przykład keyboard, flet prosty, gitara, książki z obrazkami i specjalnie skonstruowane płyty CD - sprawiają, że lekcja staje się interesująca i uwrażliwia dzieci na przeżywanie otaczającego świata.

Uczyć się z się radością!

Na pierwszym planie ważności celów w programie: "Cudowny Świat Muzyki" znajduje się radość i przyjemność ze wspólnego muzykowania. Ów program został dokładnie opracowany tak, aby mógł służyć młodym uczniom powyżej czwartego roku życia.

Fakty:

 

1)  Pięćdziesiąt procent zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia. Podczas tych lat tworzą się drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność uczenia się.
2) Muzyka jest nie tylko czynnikiem odprężającym i wprowadzającym umysł dziecka w stan najbardziej sprzyjający nauce, lecz również jest nośnikiem, dzięki któremu informacje wpływają do pamięci dziecka efektywniej (także naszej).  
3) Poprzez muzykowanie w szczególny sposób nabiera się umiejętności pracy w zespole. Inaczej niż w sporcie, gdzie bardziej liczą się konkurencja i wyczynowość (wyżej, szybciej, dalej). Znacznie ważniejsze przy muzykowaniu są - oprócz koncentracji i dyscypliny - takie umiejętności jak: słuchanie, liczenie się z innymi oraz empatia.
4) Rodzice poprzez swoje zachowanie mogą znacząco wpłynąć na muzyczną edukację swojego dziecka.

Edukacja muzyczna jest sprawą rodzinną!

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej lekcji próbnej oraz chętnie porozmawiamy na interesujący Państwa temat.

(Zajęcia Muzyczne Zamość, Cudaki Zamość)