/home/users/yamahazamosc/public_html/ncms/res/content/default.inc.php

Flet poprzeczny

Programy Popular Music PMS

W Szkole Muzycznej YAMAHA w Zamościu funkcjonują programy nauczania adresowane dla młodzieży i dorosłych, opracowane przez wybitnych pedagogów i "czynnych" muzyków z YAMAHA Music Foundation.

To PROGRAMY PMS ( Popular Music School - Szkoła Muzyki Rozrywkowej). Są one skuteczną i elastyczną koncepcją kształcenia nauki m.in. na flecie porzecznym.