To content (skip navigation)

PMC Keyboard

“Popular Music Course – Keyboard” to program dla osób od 10. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

  • przygotowanie do grania w zespole;
  • radość ze wspólnego muzykowania podczas grania różnych partii głosowych (melodii, akordów, basu, czy groove);
  • improwizowanie, komponowanie, aranżowanie i groove;
  • harmonia;
  • utwory solowe.

Kto może brać udział?
Dzieci od 10. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-6 uczestników